Gospodarstwo, Gorzelnia

PODOLE WIELKIE

Zwroty

ZWROTY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Mają Państwo prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem w/w terminu.

Celem skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, należy złożyć stosowne oświadczenie.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres sklep@podolwewielkie.pl.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Do oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Klient należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT).

Jednocześnie informujemy, że Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży w odniesieniu do Produktów w tym Produktów alkoholowych, które zostały otwarte.

Zakupione Produkty należy zwrócić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:

Gorzelnia Rolnicza Andrzej Paszota
Podole Wielkie22
76-220 Główczyce

Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę.